Verhalen

Het egisme-gedachtegoed gaat over identiteiten, oftewel kenmerken van mensen en systemen, waarover u op deze website een en ander kunt lezen.

Als u zich een concreter beeld wilt vormen van het gedachtegoed en van mij, Ton Gommans, kunt u daarvoor in de hieronder genoemde verhalen duiken. Die gaan over de zogenaamde narratieve identiteiten, oftewel iemands kenmerken die de lezer uit verhalen kan halen.De levensloop van het gedachtegoed weerspiegelt zich in de volgende schrijfwerken.

Het gedachtegoed kreeg in 2005 het daglicht te zien in De eg(o)spiegel. In 2015 liet de lichamelijke gezondheid mij even in de steek. Dit leidde ertoe dat ik de gedachtegoed-ontwikkelingen over de tussenliggende tien jaren op een rij zette. Zo ontstond Een wereldverbeteraar. In het voorwoord staat een passage die leidend is voor al mijn schrijfsels: Het verhaal over het gedachtegoed is niet bedoeld om daarmee de wijsneus uit te hangen, maar om anderen uit te dagen samen, met mij, wijzer proberen te worden. Het biedt hopelijk inspiratie bij voelen, denken en doen.                                                                    In dat jaar komt dankzij mijn echte egi-broeder Dré ook deze website van de grond.

Ik heb binnen het bedrijfsleven en de overheid gewerkt. Vanuit mijn werk bij de overheid heb ik de fictie Quasiland geschreven. Het gaat onder andere over de invloed van de computer, China en ons consumptiegedrag. En ook over bomen die niet meer tot in de hemel kunnen groeien en mensen die weer met de voeten op de grond moeten komen.

Tegenwind is mijn volgende fictieverhaal. Het is ontstaan vanuit zelfreflectie als gevolg van tijdelijke problemen met mijn geestelijke gezondheid. De kern ‘de afgenomen eigenwaarde’ is werkelijkheid. Het gaat over iemand die zich, ondanks de teleurstelling op het werk, op zijn wijze blijft inzetten voor een betere wereld. Natuurlijk zijn er ook andere manieren om met tegenslagen om te gaan en u, met zelfbehoud, voor medemensen en moeder aarde in te blijven zetten.

Het Dag-boekje gaat over broederschap en –moord. Het geeft mijn belevenissen weer met een politieke partij. Deze ervaring vind ik tekenend voor het (onvoldoende) functioneren van ons huidige systeem van representatieve democratie. Mensen, vooral oud-leden zoals ik, van andere partijen hebben dit ook ondervonden. De oorzaken daarvoor liggen niet alleen bij volksvertegenwoordigers. Veel stemgerechtigden zullen ook bij zichzelf te rade moeten gaan. In mijn schrijfwerk Volhouden ziet u dat mijn pogingen bij een aantal andere partijen ook geen kans hebben gekregen. Ik vind dat jammer, omdat het idee volgens mij in de politiek het zelfreinigend vermogen zou kunnen verbeteren.

In De herrijzende olifant (een fictie) probeer ik het gedachtegoed concreter te maken. Misschien prikkelt de volgende zin uit het voorwoord uw nieuwsgierigheid: Als u ‘Een herrijzende olifant’ tot u neemt, levert het hopelijk, naast denkwerk, ook leesplezier op.

Op een andere website kunt u onder Een egist lezen hoe het egisme in de vorm van eigen belang ook in het gemeenschappelijk belang huist. Die vertellingen zijn een mengeling van verzonnen en niet-verzonnen gebeurtenissen. Daaruit blijkt dat het een persoon is die niet alleen abstract praat over verandering van economisch, ethisch en ecologisch gedrag, maar er ook naar handelt in het alledaagse leven. Hiermee is de mystery guest op die website ontmaskerd.

In Quasiland, De herrijzende olifant, Tegenwind en Een egist maakt u kennis met het personage Grime. Een fantasienaam. Het woord heeft dezelfde betekenis als schmink: het gezicht verbergen onder opmaak. In dit vierspan verandert zijn voornaam van A.A. (Anonieme Antonius) in Ikar en vervolgens in Fenix. De verandering van de voornaam symboliseert de mentaliteitsverandering van het personage gedurende zijn levensloop. Een hoogvlieger die neerstort en in een andere hoedanigheid uit zijn as herrijst. De mythologische betekenis van de laatste twee namen, kunt u vinden door ze aan te klikken.

Hoe gaat na de intelligente lockdown het nieuwe normaal er uit zien? Gaan we egiseren? Doet u mee? Daar kunt u achter komen als u de inhoudsopgave en de inleiding aandachtig wilt bekijken van een nieuw verhaal. Daarna kunt u besluiten niet verder te lezen. Of u kiest een korte of iets langere leesweg naar de hoofdstukken 12 tot en met 15 van Volhouden. Dit is het (voorlopige) sluitstuk van verhalen.