Overlevingswaarden

In de media duikt steeds vaker de term ‘Brede welvaart’ op, waarvan u een beschrijving vindt op de financiële begrippenlijst. Door, met het woord ‘Brede’, ethiek en ecologie toe te voegen aan het algemeen gangbare economische begrip ‘welvaart’ ontstaat een vals beeld. De eerste indruk is dat meer mensen het economisch beter krijgen. Tot bezinning gekomen, kan vervolgens het beeld ontstaan dat het op die twee andere terreinen ook goed gaat. Zinsbegoocheling! Door bezinning moeten we tot nieuwe bezieling komen.

Nu is er het citaat ‘Het is onduidelijk of intelligentie enige lange-termijn overlevingswaarde heeft’ van de onlangs overleden – wereldberoemde – Stephen Hawking.

Van Bertolt Brecht is de uitspraak ‘Eerst komt het vreten, dan komt de moraal’. Laten we die niet vergeten, maar ook beseffen dat die is gedaan toen ecologie en antropoceen nog geen hoge vlucht hadden genomen.

Herwaarderingen binnen en tussen de systemen van economie, ethiek en ecologie zijn onontkoombaar. Mij lijkt het een postuum eerbetoon aan Stephen Hawking als we de term ‘Brede welvaart’ vervangen door  ‘Overlevingswaarden’, waarvan de 3 genoemde systemen dan de basis zijn, opdat wij: samen overleven. Mag ‘t even?

Een beter evenwicht tussen die overlevingswaarden zal resulteren in: welbevinden.

Verbinden,

van welvaart naar welbevinden.

Op 6 december 2018 heeft de Volkskrant Samen overleven gepubliceerd.

Dit bericht is geplaatst in Diversen. Bookmark de permalink.