Algemeen

De overheid vraagt vaak om medewerking in het zogenaamde ‘Algemeen belang’. Hiermee wordt de suggestie gewekt, dat deze of gene het eigenbelang daarvoor aan de kant moet zetten. Maar dat eigenbelang zit meestal, op een of andere manier, ook in het algemene belang. Omdat ‘Algemeen belang’ afstandelijk klinkt is het wellicht beter te spreken van het ‘Gemeenschapsbelang’. Dit roept meer betrokkenheid op, net als de omschrijving ‘Eigen en Gemeenschappelijke Identiteit’.

Om het gemeenschapsgevoel te versterken is het wellicht ook goed dat mijn.overheid.nl wordt vervangen door onze.overheid.nl.

In enkele media is al iets gepubliceerd over  egisme. In de Publicaties (plakboek) treft u de weergaven daarvan aan en onder Verdieping staan voorbeelden van verdere invulling van de egismeterm.