Publicaties

De onderstaande publicaties, in chronologisch volgorde, over egisme haalt u binnen door erop te klikken. Het gaat daarin over onderwerpen die betrekking hebben op de aandachtsvelden uit het Startdocument: economie, ethiek, ecologie, onze democratische rechtstaat of Europa. In het verhaal Volhouden  en Nrc en eginavigatie is die indeling toegepast. Het gedachtegoed wordt niet altijd expliciet vermeld en staat vaak onder een artikel. Wij verontschuldigen ons voor de kwaliteit van sommige documenten, die uit een analoog dossier zijn gehaald. Deze pagina wordt nog ingedeeld volgens de genoemde aandachtsvelden.

Calculerende burger

Bindmiddel

Financiële crisis

Toekomstbeeld

Egi-gevoel

Europa

Hufters

De euro

Zinsbegoocheling

Samen overleven

Rechtstaat

Dollarkapitalisme

Europese integratie

Pleidooi

De engel

Politieke beginselen

Kroon

Democratie en vrije markteconomie

Geldpolitiek

Het oosten

China vooruitzicht

Rechtspleging

Nederland en de euro

Respect

EU-democratie

Hervorming EU

Prijs

Verbeelding

Ontslaggolf

Nederland verdient

Politieke actie

Knevelarij

Nederland – Europa – China

Coronaregels

Veroordelen

Bekennen

Herwaardering waarheid

Knieval

Optreden tegen racisme

Pas op

Lezen