Mens & aarde

Alles wat wij met  tekst en  logo willen overbrengen – het belang van evenwicht tussen mensen en aarde – wordt hier in beeld en geluid uitgedrukt.

Alle mensen verbroederen zich.

Wij vormen samen de wereld.

We hebben maar één aarde.