Logo

Menselijk

Het logo stelt de aarde voor met daarin de kleuren van de verschillende elementen, die de globe kenmerken:  lucht,  water, natuur, vuur en zand.
In de cirkel zit, als deel van de letter E, een menselijk oog.
De cirkel bevat ook de letters E , G en I. Deze vormen samen EGI. De E en de I worden omsloten door de G. Hiermee wordt aangegeven dat de voortdurende zoektocht van het individu naar de eigen identiteit plaats heeft binnen zo’n zelfde zoektocht van groepen die als referentiekader dienen.

Eigenwaarde

Ieders gevoel van eigenwaarde is hiermee gemoeid.
Eigenheid wordt geaccepteerd als het geheel wordt gerespecteerd.
De zoektocht naar het sociaal en materieel evenwicht gebeurt binnen systemen die welzijn, welvaart en waardigheid van de mens beïnvloeden.
Het menselijk zintuig betekent hier dat elk individu oog moet krijgen/hebben voor gevolgen van handelen, of nalaten daarvan, die de samenleving/aarde (kunnen) schaden: ontaarde eigenwaarde. De focus dient vooral te zijn gericht op de 3 aandachtsgebieden, die ook de E als beginletter hebben: economie, ecologie en ethiek.