Gespreksplatform

Gekoppeld

Gespreks-, discussie-, dialoog- en debatplatform.nl zijn gekoppeld aan eginavigatie.nl.
Die volgorde geeft een communicatieproces weer.
In een gesprek over iets kunnen verschillende meningen naar voren komen, waardoor een discussie ontstaat.
Als de deelnemers bereid zijn naar elkaar te luisteren – en het eigen gelijk even aan de kant te zetten – is sprake van een dialoog, waarin iedereen kan uitleggen waarom hij/zij er zo over denkt.
In een daaropvolgend debat komen de deelnemers – vaak tegenover derden die hun mening willen vormen – tot een onderbouwde, laatste, uitwisseling van voor en tegen. Deelnemers kunnen hier vervolgens hun mening toetsen aan de (over)heersende opvatting(en) van derden.

Slot

Als tegenstellingen zijn verduidelijkt vormt eginavigatie het slot. De website beoogt, ten dienste van deelnemers en derden, over- en inzichtelijk te maken, waar ruimte is voor eigenheid en waar raakvlakken zijn voor gemeenschappelijkheid.
Zonder het hulpmiddel eginavigatie.nl kan het egisme-gedachtegoed ook in de praktijk worden gebracht.