Algemeen

Egisme is het woord voor een  mentale instelling. Een instelling waarmee iedereen kan streven naar een situatie, waarin wordt getoond dat er naast ‘ik’ ook plaats is voor ‘wij’, inclusief ‘zij’: de medemensen en de andere natuur op en rond de aarde. Dus – in harmonie – streven naar vermindering van de tegenstellingen  tussen: mens en aarde, jongeren en ouderen, armen en rijken, autochtonen en allochtonen, religieuzen en atheïsten, enzovoorts.

Egisme wordt hopelijk een woord dat iedereen ertoe kan bewegen zich in een ander te verplaatsen. Daaruit vloeit een wederkerig invoelingsvermogen voort. Dit draagt bij aan  meer evenwicht in relaties tussen personen en systemen van economie, ecologie en ethiek.
Het kan werken van de woonkamer tot in de Tweede Kamer.

Egisme is een containerterm, wat inhoudt dat het woord geen scherpe afbakening heeft.
Door gebruikers kan er nadere invulling aan worden gegeven, omdat het op veel verschillende toestanden, gebeurtenissen en zaken kan worden toegepast.                     Egisme is geen isme. Het om- en ontsluit ismen. Het is een leefwijze.

Het gedachtegoed egisme is in 2007 verwoord in het Startdocument.