De web-site

Jammer

Eigenlijk vind ik, initiatiefnemer Ton Gommans, het jammer met deze site voor de dag te moeten komen. In het startdocument staat onder hoofdstuk 5 dat ik de bevordering van het gedachtegoed graag aan de overheid wilde overdragen. Dat geldt nog steeds.

Daarom probeer ik als gewone burger – in een tijd van steeds verder oprukkende polarisatie – nu anderen te inspireren om, samen met mij, van onderop het gedachtegoed uit te dragen en in de praktijk te brengen.
Met berichten wordt zoveel mogelijk ingespeeld op de ons bekende actualiteit, als er een verbinding is met egisme. Met die koppeling willen we verder reiken dan ‘de waan van de dag’.

Stopt

Er zijn al meer mediavoorzieningen die willen bijdragen aan een betere wereld, waar wij deel van uitmaken. Economie, ecologie en ethiek zijn heel vaak met elkaar verbonden, en eginavigatie kan worden gebruikt om ook daar bruggen tussen te slaan. Als de site geen wezenlijke bijdrage levert aan de verbinding tussen mensen en opvattingen op die terreinen, bijvoorbeeld omdat iets anders beter werkt, stopt ze.

Wilt u meezoeken naar mogelijkheden om bijvoorbeeld onrust, onzekerheden, ongenoegen en onvermogen aan te pakken. Dat kan door te reageren op alles wat op de site staat en verschijnt.
U kunt ook zelf ons bijdragen aanreiken, eventueel voorzien van links naar andere informatiebronnen en -kanalen. Als u erg enthousiast bent, kunnen we natuurlijk samen bekijken of u met redactiewerk of iets anders het gedachtegoed ondersteunt.

En vergeet u niet via de icoontjes interessante dingen met anderen te delen?

Dit bericht is geplaatst in Diversen. Bookmark de permalink.