De web-site

Jammer

Eigenlijk vind ik, initiatiefnemer Ton Gommans, het jammer met deze site voor de dag te moeten komen. In het startdocument staat onder hoofdstuk 5 dat ik de bevordering van het gedachtegoed graag aan de overheid wilde overdragen. Dat geldt nog steeds.

Daarom probeer ik als gewone burger – in een tijd van steeds verder oprukkende polarisatie – nu anderen te inspireren om, samen met mij, van onderop het gedachtegoed uit te dragen en in de praktijk te brengen.
Met berichten wordt zoveel mogelijk ingespeeld op de ons bekende actualiteit, als er een verbinding is met egisme. Met die koppeling willen we verder reiken dan ‘de waan van de dag’. Lees verder

Geplaatst in Diversen | Reacties uitgeschakeld voor De web-site

Constitutioneel hof

Hallo mensen,

Jullie hebben, denk ik, i.v.m. de Toeslagenwantoestand, ook gelezen dat het ontbreken van een Constitutioneel hof  er de oorzaak van is dat de politiek zich niet aan de regels van de rechtstaat  houdt. Een euvel waar tot nu toe telkens om heen is gelopen door ‘hoge heren’.

Er is nu een petitie  gestart (via een stichting)  door  burgers, om door de instelling van zo’n hof daar een eind aan te maken. Als jullie die ook ondertekenen – en misschien zelfs meer willen doen (aktiviteit, doneren, doorsturen) – lopen we en vooral volgende generaties minder risico op ‘politieke mishandeling’.

Hier de link https://constitutioneelhof.petities.nl/.

Ik stuur niet snel  dingen door die lijken op een ‘ver van mijn bed’-gebeuren, maar het kan heel dicht bij komen is nu gebleken.
Lees verder

Geplaatst in Diversen | Reacties uitgeschakeld voor Constitutioneel hof

Overlevingswaarden

In de media duikt steeds vaker de term ‘Brede welvaart’ op, waarvan u een beschrijving vindt op de financiële begrippenlijst. Door, met het woord ‘Brede’, ethiek en ecologie toe te voegen aan het algemeen gangbare economische begrip ‘welvaart’ ontstaat een vals beeld. De eerste indruk is dat meer mensen het economisch beter krijgen. Tot bezinning gekomen, kan vervolgens het beeld ontstaan dat het op die twee andere terreinen ook goed gaat. Zinsbegoocheling! Door bezinning moeten we tot nieuwe bezieling komen.

Nu is er het citaat ‘Het is onduidelijk of intelligentie enige lange-termijn overlevingswaarde heeft’ van de onlangs overleden – wereldberoemde – Stephen Hawking.

Van Bertolt Brecht is de uitspraak ‘Eerst komt het vreten, dan komt de moraal’. Laten we die niet vergeten, maar ook beseffen dat die is gedaan toen ecologie en antropoceen nog geen hoge vlucht hadden genomen.

Herwaarderingen binnen en tussen de systemen van economie, ethiek en ecologie zijn onontkoombaar. Mij lijkt het een postuum eerbetoon aan Stephen Hawking als we de term ‘Brede welvaart’ vervangen door  ‘Overlevingswaarden’, waarvan de 3 genoemde systemen dan de basis zijn, opdat wij: samen overleven. Mag ‘t even?

Een beter evenwicht tussen die overlevingswaarden zal resulteren in: welbevinden.

Verbinden,

van welvaart naar welbevinden.

Op 6 december 2018 heeft de Volkskrant Samen overleven gepubliceerd.

Geplaatst in Diversen | Reacties uitgeschakeld voor Overlevingswaarden

Eigen(w)aarde

Onze eigen aarde wordt bedreigd. Er worden veel grondstoffen – die eens opraken – uitgehaald, voor bijvoorbeeld energievoorziening. We zien verzakkingen van de bodem en vervuiling van lucht en water. Een verband tussen de energieverbranding en klimaatontregeling, die voor overstromingen kan zorgen, wordt door sommigen ontkend. Maar misschien is het toch de moeite waard je aan te sluiten bij ‘grootouders voor het klimaat’. Iets voor opa’s en oma’s om hun zorg voor de kleinkinderen – en de eigen kinderen natuurlijk – in woorden en daden om te zetten. Want: we hebben maar één aarde.

Als je – ook de niet-grootouders – meedoet aan een betere wereld, door mensen en moeder aarde te steunen, levert dat een goed gevoel op voor de eigenwaarde.
Daarover gaat het korte verhaal  Tegenwind dat aan de website is toegevoegd. Het gaat over iemand die – door het werk – zijn eigenwaarde heeft verloren, maar deze weer hervindt. Hij blijft zich toch voor een beter milieu  inzetten.

Als de inhoud van dit bericht aanspreekt, is het mooi dit met anderen te delen via de communicatie-icoontjes.

Geplaatst in Diversen | Reacties uitgeschakeld voor Eigen(w)aarde

Verkiezingen gaan over identiteit

07-09-_2016_16-44-50In dagblad Trouw van 7 september 2016 staat onder de kop ‘Verkiezingen gaan over identiteit’ bij de foto ‘De ons vertrouwde instrumenten werken niet’. In het debat tussen de leiders van 2 politieke partijen wordt verder geconcludeerd, dat identiteit zich niet zo maar laat vertalen in wetten en beleidsinitiatieven. Het artikel sluit met de uitspraak: ‘Er is momenteel geen tekort aan megafoons voor het ongenoegen. Maar er is wel een tekort aan mensen die naar elkaar willen luisteren.’ 

Eginavigatie kan als nieuw instrument worden uitgeprobeerd wanneer het wordt gebruikt op de wijze zoals is vermeld onder Egisme/Gespreksplatform. Misschien is het beter dan niet meer te praten over ‘integreren’ maar over ‘egiseren’. Een nieuw woord, waarover meer staat onder Toepassing/Verdieping in de bijdrage Egiland.

Geplaatst in Identiteit, Media, Politiek | Reacties uitgeschakeld voor Verkiezingen gaan over identiteit