Start

EGI Eigen en Gemeenschappelijke Identiteit

EGISME – Eigen en Gemeenschappelijke Identiteit in Sociaal en Materieel Evenwicht

Logo2

Eginavigatie – onafhankelijk en niet-commercieel gespreksplatform voor iedereen die wil deelnemen in een nieuw netwerk voor de samenleving om:

  • de eigen positie te verkennen of opvatting bespreekbaar te maken en
  • mee te sturen bij het formuleren van gemeenschappelijke standpunten.

Logo4

Eginavigatie –  op de terreinen van economie, ecologie en ethiek